Fortrydelsesret

Når du som forbruger handler på nettet, kan du ifølge den ny
Forbrugeraftalelov - gældende fra 13. juni 2014 - fortryde et køb
indtil 14 dage efter,du har modtaget den/de bestilte varer.

Giv besked inden 14 dage
Fortryder du købet af en, flere eller alle varer, bør du inden
fortrydelses-fristen på de 14 dage, utvetydigt meddele CatShop
din beslutning via en email. Gem en kopi af denne email og bed om,
at CatShop bekræfter modtagelsen.

Returnering af vare/varer
Senest 14 dage efter du har meddelt CatShop, at du vil bruge din
fortrydelsesret, skal du returnere den/de varer, som du har fortrudt
købet af. Portoen for at returnere varen/varerne med Post Danmark
skal du selv betale.
Købsbeløb samt udlæg for returporto refunderes og indsættes på
din bankkonto, når CatShop enten har modtaget dokumentation for,
at varen/varerne er afsendt (få en kvittering på posthuset) eller har
modtaget varen/varerne. Husk derfor også at oplyse din banks
registreringsnummer og dit kontonummer.
Hvis du har købt flere varer og fortryder købet af en eller et par varer,
får du refunderet den del af portoen, som relaterer sig direkte til den
eller de varer, som du returnerer. Det betyder, at du kun får refunderet
portoen for den eller de returnerede varer - ikke hele det oprindelige
portobeløb.

Du har ansvaret for vare/varer
Når du fortryder et køb, er du ansvarlig for varen/varerne, mens du
har den/dem, under tilbagesendelsen og indtil den/de er kommet retur
til CatShop. Det betyder, at varen/varerne som udgangspunkt skal fremstå
som ny og ubrugte ved tilbageleveringen, så den/de uden videre kan
sælges til en anden kunde.
Hvis varen er blevet skadet eller forsvinder under transporten med Post
Danmark, må du forvente at skulle betale for værdiforringelsen. Derfor
er det vigtigt, at du sikrer dig, at varen/varerne er forsvarligt emballerede,
når du sender den/dem retur til CatShop.
Hvis en vare vurderes til at være så skadet, at den er værdiløs, er du
ikke berettiget til at få dine penge tilbage.

Vær også forsigtig med evt. original-emballage
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du vil benytte din fortrydelsesret, skal du
behandle varen/varerne lige så forsigtigt, som hvis du stod med den/dem
i en fysisk butik. Du må naturligvis gerne åbne en vares egen emballage
for ordentlig at kunne se og vurdere varen. Men gør det med stor forsigtighed,
da en vares original-emballage i mange tilfælde har stor betydning for gensalg
af varen. Det gælder f.eks. Rosina Wachtmeisters krus, fyrfadstager og figurer
samt alt porcelæn og alle kattefigurer, som leveres i specielle og ofte meget
flotte gaveæsker. Disse typer emballage skal du passe på ikke at ødelægge
eller smide væk, fordi det forringer varens værdi betydeligt ved et evt. gensalg,
når der i varebeskrivelsen på hjemmesiden står, at varen leveres i gaveæske.

Disse regler om nethandel, rettigheder, pligter og ansvar alle forbrugere har,
kan du læse i den ny Forbrugeraftalelov på www.forbrug.dk

Link til fortrydelsesformular her.